Reglement

Voor legitieme deelname aan PION2016 moet een team aan de volgende eisen voldoen:

Ten aanzien van de wedstrijd zijn er nog een aantal regels/opmerkingen:

In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de PION-commissie.